Skip to content

Hållbarhetspolicy SB Turism AB

I vårt arbete är långsiktig hållbarhet ett ledord .

I allt vi gör finns dessa tre grundstenar alltid med:

  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Lokal hållbarhet

Social hållbarhet betyder att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där vi ska kunna arbeta tillsammans under samma förutsättningar oavsett vilka arbetsuppgifter vi har. Vi värnar om varandra och om våra kunder. Vi visar alltid respekt och för oss är alla lika viktiga och ska känna sig sedda. För oss ingår också värdskapet i vår sociala hållbarhet. Ett gott värdskap för våra produkter, vår plats och vårt område är en viktig grund för att vara långsiktigt socialt hållbar.

Ekonomisk hållbarhet betyder att vi planerar vår utveckling noggrant. Att vi har god kontroll på företagets ekonomiska flöde. Att vi alltid har en plan för oförutsedda händelser. Vi förstår att en ekonomisk stabilitet ger möjlighet till en hållbar tillvaro och utveckling.

Lokal hållbarhet betyder att vi gräver där vi står. Vi ser alltid till det lokala först oavsett vad som ska göras. För att lyckas långsiktigt måste vi arbeta tillsammans med andra företag som finns nära. Våra produkter grundar sig i vad som finns på vår plats. Vår lokala kunskap gör av vi kan leverera unika och personliga produkter.

I det dagliga arbetet med inköp, underhåll, drift och utveckling finns vår hållbarhetspolicy alltid med. Det gäller allt från förbrukningsmaterial inom städ, eldrivna fordon och verktyg, solpaneler, luftvärmepumpar med mera. Vi har tydliga mål med att minska energiförbrukningen, minska svinn, minska plastförbrukningen samt effektivisera logistiken av våra interna transporter.